тестові завдання


Тестові завдання з фізичної культури
1. З яких частин складається програма:
1. інваріантна;     2. теоретико – методичні знання;    3. варіативні модулі.
2. На І _ІІІ курсі учні опановуютьтаку кількість модулів:
1. 4;            2. 4 - 6;                3. 5 - 7;
3. Які модулі є інваріантними:
1. Теоретико – методичні знання.
2. Теоретичні відомості.
3. Загальна фізична підготовка.
4.  Учні І_ІІІ курсу опановують таку кількість модулів:
1. 3 - 5;                 2. 4 - 6;                3. 5 - 7;
5.  Учні  ТУ опановуютьтаку кількість модулів:
1. 3 - 5;                 2. 3 - 4;                3. 5 - 7;
6. Чи дозволяється змінювати кількість навчальних годин на той чи інший модуль:
1. так;         2. ні;           3. за умови мотивованої зміни окремих модулів.
7. Які модулі з перелічених входять до дозволених для планування у поточному навчальному році?
1. баскетбол, волейбол,  н/теніс;      2. баскетбол, аеробіка, бадмінтон;  3. футбол, лижі, ковзани
8. З якого року почнеться вивчення  туризму, якщо цей модуль вивчався на І курсі:
1. 3              2. 2 ;                     3. 5 ;                      4. - 4.
9. Результати обовязкового письмового опитування учнів щодо вибору навчальних модулів подаються:
1. директору;       2. голові профкому ;     3.керівнику методичного обєднання.
10. Чи можуть модулі протягом навчання змінюватисьдля з року в рік:
1. ні;           2. так;                  3. не знаю;
11. Чи дозволяється в межах одного варіативного модуля освоїти матеріал, передбачений на 2 роки:
1. так;                  2. ні;           3. так, І курс;      4. так, ІІ і ІІІ курс.
12. Чи дозволяється вчителю коригувати змістове наповнення модулів:
1. так;         2. ні;  3. так, варіативні модулі. 4. так, тільки варіативні модулі, в разі вивчення не з І курсу. або вивчення  матеріалу 2 років.

13. Гігієнічна норма загальної тривалості занять фізичними вправами однієї дитини(моторна щільність уроку):
1. 60 - 70%.
2. 50%.
3. не менше 60 %.
14. Яка величина  ЧСС відповідає гігієнічним вимогам щодо фізичного навантаження на уроці?
1. 160.
2. 140 - 160.
3. 120 - 140.
15. Зміст проби Руф’є:
1. 30 присідань за  1 хв.
2. 30 присідань за  45 с.
3. 30 присідань за  30 с.
16. Скільки разів і за який час і вимірюється пульс під час виконання проби  Руф’є:
1. 3 рази по 15 с.
2. 2 рази по 10 с.
3. 3 рази по 10 с.
17. Рівень функціонального резерву серця:
1.  Менше 3 – високий, більше 15 – низький.
2.  Менше 5 – високий, більше 10 – низький.
3.  4 - 6 – високий, 10 – 14 - низький.
18. Оберіть правильне твердження щодо назви груп учнів для занять на уроках фізичної культури:
1. Основна, підготовча,спортивна.
2. Основна, підготовча,спеціальна.
3. Основна, медична,спортивна.
19. За умови правильної побудови уроку фізіологічна крива навантаження повинна мати таку форму:
1. Синусоїдну.
2. Хвилеподібну.
3. Параболічну одно(двох)вершинну.
20. Величина загальної щільності уроку повинна мати не менше:
1.  60%.
2. 80 – 90 %.
3. 70 – 80.
21. Хто повинен проводити пробу Руф’є:
1. Вчитель фізкультури під наглядом медичного працівника.
2. Класний керівник та заносить до листка здоров’я.
3. Медичний працівник.
22.Терміни проведення (медико-педагогічного контролю) МПК:
1. З 01.09 до 01.11 кожного навчального року.
2. З 01.09 до 01.10 кожного навчального року.
3. З 01.08 до 30.08 кожного навчального року.

Немає коментарів:

Дописати коментар