Типове положення про змагання


„ПОГОДЖЕНО”                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО”
 Начальник управління у                                                                                Президент
 справах молоді та спорту                                                                              міської федерації
Дніпровської міської ради.                                                                                                                                                                               
__________________________                                                                       М.П.       (П.І.Б. представника)
                                                                                                                                                                                      М.П.                                                                                                                            „____” _______________20__ р.                   „____”_________________20__ р.                                                                    
                                                                                                        


ПОЛОЖЕННЯ
про Чемпіонат ( або Першість) м. Дніпра серед (вказати вікову групу) з (вид спорту)

1. МЕТА І ЗАДАЧІ
            Змагання проводяться з метою:
            - популяризації (ВИД СПОРТУ ) в м. Дніпропетровську,( як олімпійського виду спорту ,якщо вказаний вид спорту включено до Олімпійської програми ) та широкого залучення молоді до занять спортом;
            - подальшого поліпшення учбово-спортивної роботи фізкультурних організацій м.Дніпра та підвищення спортивної майстерності провідних спортсменів з (ВИД СПОРТУ ) м.Дніпра;
            - виявлення сильніших спортсменів-кандидатів до збірної команди міста Дніпропетровська та Дніпропетровської області для участі у чемпіонатах та Кубках області та України.

2. СТРОКИ І МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
             Чемпіонат (або Першість) м. Дніпропетровська буде проводитись з__ по__ _______20__ року згідно календарного плану, на базі ___________________________(вказати місце проведення).

3. КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ ЗМАГАНЬ

            Загальне керівництво підготовкою і проведенням змагань здійснюється управлінням у справах молоді та спорту міської ради і Дніпропетровською міською федерацією (ВИД СПОРТУ).
            Відповідальність за підготовку місць змагань, організацію розміщення учасників змагань, тренерів і суддів покладається на управління  і Дніпропетровську міську федерацію (ВИД СПОРТУ).
            Змагання проводить колегія суддів, затверджена управлінням у справах молоді та спорту міської ради за поданням Дніпропетровської міської федерації (ВИД СПОРТУ).
           


4. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ
«__»________ – Мандатна комісія, зважування спортсменів
                            (якщо передбачено)                                         -     15.00. - 17.00.
                            Семінар суддів                                                   -     17.00.
                           Жеребкування                                                    -     18.00.
«__»________

«__»________


5. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ
            До участі у Чемпіонаті ( або Першості) м. Дніпра допускаються спортсмени, які мають відповідну кваліфікацію та дозвіл лікаря на участь у змаганні.
Вказати вікові категорії, вагові категорії, особливості допуску учасників до змагань (ЗАЛЕЖНО ВІД ВИДУ СПОРТУ)


РЕГЛАМЕНТ ЗМАГАНЬ
(якщо передбачено видом спорту)


.
Спортсмени змагаються у формі та спорядженні, встановленому Всесвітньою Федерацією ( ВИД СПОРТУ)  та за існуючими правилами (ВИД СПОРТУ).
6. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

            Змагання проводяться за існуючими правилами Всесвітньої Федерації (ВИД СПОРТУ).7. НАГОРОДЖЕННЯ

Спортсмени, які посіли перші, другі та треті місця на Чемпіонаті (або Першості) м.Дніпропетровська нагороджуються ВКАЗАТИ НАГОРОДНУ АТРИБУТИКУ( якщо таке передбачено).

8. ПРОТЕСТИ
Протест до арбітражної комісії може бути поданим лише офіційним представником команди не пізніше ___хвилин після виникнення суперечної ситуації ( якщо таке передбачено).
9. УМОВИ ПРИЙОМУ ТА ФІНАНСУВАННЯ

На чемпіонаті (або Першості) м. Дніпра витрати (вказати, які витрати несе управління, організатори змагань та відряджаючи сторони).
Управління у справах молоді та спорту здійснює фінансування на харчування суддівської колегії та нагородної атрибутики. Всі інші витрати - за рахунок організаторів змагань.

10. ПОРЯДОК І СТРОКИ ПОДАЧІ ЗАЯВОК

            Попередні заявки на участь у змаганнях з зазначенням кількісного складу команди подаються до оргкомітету змагань не пізніше ніж «__»_________20__ року. Попередні заявки на участь у змаганнях  після  «__»_______20__ г. не приймаються.
            Поіменна заявка, завірена представником команди, лікарем фізкультурно-лікувального диспансеру, та погоджена управлінням (якщо таке передбачено), паспорт (свідоцтво про народження), книжку спортсмена з підтвердженням спортивного звання (якщо таке передбачено) подаються до мандатної комісії.
            У випадку відсутності вказаних документів, спортсмени до змагань не допускаються.
Представник команди несе  повну відповідальність за достовірність наданих до мандатної комісії документів.
За довідками звертатися:
·         49000, Україна, м. Дніпро, вул. ________________
·         Заявки приймаються  з «__»________ 20__ р. з 16.00.
·         Довідки за телефонах: 0ХХХХХХХХХХХХХХ.


Організаційний комітет по проведенню змагань залишає за собою право вносити зміни і доповнення до даного положення без офіційного попередження учасників змагань.

Дане положення є офіційним викликом на змагання.

Немає коментарів:

Дописати коментар