навчальна программа
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП У

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ

ЗАКЛАДАХ
Київ

2014р.


Автори-Упорядники:

В. О. Павленко — заступник Голови Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, кандидат педагогічних наук.
Л. Ф. Духовний — викладач-методист, викладач вищої категорії ВПУ № 37 м. Горлівка, Заслужений працівник фізичної культури і спорту України, кавалер ордену «За заслуги» ІІІ ступеня, відмінник освіти України, відмінник фізичної культури і спорту СРСР, голова Донецького обласного методичного об’єднання з фізичного виховання ПТНЗ.
С. О. Єфремова викладач-методист, викладач вищої категорії ТК ТНТУ ім. І. Пулюя, відмінник освіти України, голова Тернопільського обласного методичного об’єднання з фізичного виховання ПТНЗ.
О. Х. Неткал викладач-методист, викладач вищої категорії, керівник фізичного виховання ДНЗ «Запорізький БЦПТО», голова обласного методичного об’єднання з фізичного виховання ПТНЗ.
В. С. Хрін   викладач  -  методист,  викладач  вищої  категорії  ВПУ   7  м. Калуш, голова Івано-Франківського обласного методичного об’єднання з фізичного виховання ПТНЗ.
С. В. Атрощенко – головний спеціаліст відділу фізичного виховання Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
Н. П. Лук’янченко – головний спеціаліст Харківського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.
І. В. Пігарєва – керівник фізичного виховання ДНЗ «Харківське вище професійне механіко-технологічне училище».ЗМІСТ


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА                              4 стр.

ІНВАРІАНТНА СКЛАДОВА                                   12 стр.

ВАРІАТИВНА СКЛАДОВА                                    20 стр.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ                             51 стр.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна програма «Фізична культура для спеціальних медичних груп у професійно-технічних навчальних закладах» базується на програмі з фізичної культури для професійно-технічних навчальних закладів, яка рекомендована Міністерством освіти і науки України (лист № 1/12-6294 від 05.08.2013 року).
Вивчення предмету «Фізична культура для спеціальних медичних груп у професійно-технічних навчальних закладах» є обов'язковим для всіх учнів, які мають відхилення у стані здоров’я тимчасового або постійного характеру та вимагають індивідуального навчального матеріалу і обмежених фізичних навантажень.
Чергування занять фізичними вправами з розумовою працею забезпечує швидке відновлення працездатності, це важливо для учнів спеціальної медичної групи, у яких спостерігається підвищена стомлюваність організму ослабленого різними захворюваннями.
Мета фізичного виховання учнів, віднесених за станом здоров'я до спеціальної медичної групи:
оздоровлення;
сприяння всебічному гармонійному розвитку особистості;
формування фізичної культури особистості;
уміння використовувати різноманітні засоби фізичної культури для збереження і зміцнення здоров'я;
психофізична підготовка та самопідготовка до майбутньої професійної діяльності.
Додаткова мета:
формування компенсаторних процесів;
корекція наявних відхилень у стані здоров'я.
Досягнення поставленої мети забезпечується вирішенням наступних завдань:
використання засобів фізичної культури для зміцнення та відновлення здоров'я;
підвищення та підтримка розумової і фізичної працездатності, психоемоційної стійкості;
поступова адаптація організму до впливу фізичних навантажень;
розвиток фізичних якостей і освоєння життєво важливих рухових умінь і навичок;
знищення залишкових явищ після перенесених захворювань за допомогою корегуючої гімнастики;
навчання самоконтролю за фізичним навантаженням, окремими показниками фізичного розвитку і фізичної підготовленості;
формування вольових якостей особистості та інтересу до регулярних занять фізичною культурою;
формування в учнів культури здоров'я;


формування мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури, здорового способу життя і потреби в регулярних заняттях фізичними вправами;
забезпечення загальної та професійно-прикладної фізичної підготовленості до майбутньої професії;
навчання правилам самостійного підбору, складання та виконання комплексу вправ ранкової гігієнічної гімнастики;
дотримання правил особистої гігієни, раціонального режиму праці та відпочинку, повноцінного і раціонального харчування.
Навчальний матеріал програми відповідає віковим особливостям учнів та складений для кожної групи з поступовим переходом від простого до складного. Значна частина розділів програми повторюється з поступовим ускладненням навчального матеріалу.
Матеріал навчальної програми дозволяє значну частину уроків проводити на свіжому повітрі, це підвищує адаптацію організму у разі чого оздоровчий ефект занять підвищується.
Основною формою організації навчального процесу з фізичної культури для учнів спеціальних медичних груп є уроки, в процесі яких вирішуються завдання реабілітаційного характеру, а також підвищення рівня фізичної та розумової працездатності. Також необхідно пам’ятати про формування бачення та вимоги майбутньої професії, вміння оцінити свої здібності, проявити зацікавленість до активної діяльності. Програма складається з теоретичного, практичного матеріалу, обов’язкового для всіх років навчання, професійно-прикладної фізичної підготовки та спеціальних засобів для усунення відхилень у стані здоров’я і фізичному розвитку.
На заняттях особливу увагу приділяють лікарському контролю, самоконтролю та методиці фізичного виховання з урахуванням відхилень у стані здоров’я учнів.
Загальна та професійно-прикладна фізична підготовка проводяться з урахуванням функціональних можливостей учнів (оволодіння основними прикладними, загальнорозвиваючими вправами, підвищення працездатності організму).
Велике значення в навчальних заняттях спеціальних медичних груп має реалізація принципів систематичності, доступності та індивідуальності, дозування навантаження та поступове його підвищення.
За результатами поглибленого медичного огляду, на основі оцінки стану здоров’я і фізичного розвитку, лікарем, на початку кожного навчального року складаються списки медичних груп, які узгоджуються з лікарями відповідних профільних спрямувань (ревматологом, ортопедом, хірургом, окулістом, лікарем лікувальної фізичної культури). У відповідності до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 грудня 1992 року № 211 «Про покращення лікарняно – фізкультурної служби», подальші поглиблені обстеження учнів спеціальної медичної групи проводяться один раз у чотири місяця та в кінці навчального року, що дає змогу при стійкому покращенні стану здоров’я переводити учнів до підготовчої та основної групи.
Навчальна програма сприяє зміцненню здоров'я, різнобічному психофізичному та духовному розвитку учнів, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи (СМГ). Оздоровчий напрямок програми забезпечує навчальний матеріал, необхідний учням для здобуття оздоровчого ефекту, виховання дбайливого та відповідального ставлення до власного здоров'я, формування гігієнічних навичок та здорового, фізично-активного способу життя. Успішне засвоєння учнями даної програми і досягнення оздоровчого ефекту вирішується за рахунок диференційного підходу до формування навчальних груп, підбору та планування навчального матеріалу і особистісного підходу до процесу фізичного виховання.
З метою диференційованого підходу до організації уроків фізичної культури, та керуючись Положенням про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (спільний наказ МОЗ та МОН від 20.07.2009 № 518/674 зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 17 серпня 2009 № 772/16788), всіх учнів розподіляють на три медичні групи: основну, підготовчу і спеціальну.
До спеціальної медичної групи відносять учнів, які мають відхилення у стані здоров'я постійного або тимчасового характеру та потребують обмеження фізичних навантажень, які після лікувально-оздоровчих заходів можуть бути переведені в підготовчу групу.
Перш ніж починати заняття в спеціальних групах, викладач зобов’язаний ознайомитися з діагнозами захворювань учнів. Тому медичний працівник навчального закладу має вказати основний діагноз кожного учня, стадію хвороби, захворювання, що її супроводжують, особливості фізичного розвитку.
Для диференціації фізичного навантаження групи потрібно комплектувати за ступенями та характером захворювання не залежно від віку.
При комплектуванні спеціальних медичних груп медичний працівник навчального закладу та викладач фізичного виховання, окрім діагнозу захворювання та даних про функціональний стан учнів, повинні знати рівень їх фізичної підготовки, який визначається за допомогою рухових тестів (використовуються вправи, які з урахуванням захворюваності не протипоказані для виконання учнями з різними нозологіями).
Спеціальна медична група налічує від 10 до 15 учнів. З учнями спеціальної медичної групи уроки фізичної культури проводяться в позаурочний час тричі на тиждень по 45хв. за окремою програмою. Навчальні заняття СМГ слід планувати при складанні основного навчального розкладу. Оптимальним є проведення занять СМГ через день. Не рекомендовано об'єднувати їх і проводити в один день або два дні поспіль.
За несприятливих кліматичних умов (при температурі, нижчій від - 10ºС) тривалість уроку скорочується до 30 хвилин. Крім того, учні обов'язково відвідують уроки з фізичної культури, беруть участь у підготовчій і заключній частинах уроку, а під час проведення основної частини виконують вправи, які вивчали на заняттях у спеціальній медичній групі. Під час проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів до обов’язків учнів СМГ входить допомога викладачу в підготовці та проведенні зазначених заходів.
По можливості учнів необхідно об'єднувати в підгрупи з урахуванням статі, відповідно до захворювань за нозологіями та клініко-функційними характеристиками. Диференційному формуванню СМГ передує вивчення індивідуальних показань і протипоказань, обумовлених характером і ступенем відхилення від норми у здоров'ї учнів. При неможливості повного диференціювання складу СМГ навчальний процес планується та здійснюється індивідуально.
Програма дозволяє послідовно вирішувати завдання фізичного виховання учнів СМГ протягом усіх років навчання в професійно-технічному навчальному закладі, формуючи у них цілісне уявлення про фізичну культуру, її можливості у поліпшенні стану здоров'я та підвищенні працездатності.
Дана програма розроблена для базового рівня вивчення предмета «Фізична культура» учнями, які за станом здоров'я віднесені до СМГ. Програма складається з трьох частин: «Пояснювальна записка», «Інваріантна складова», «Варіативна складова», «Методичні рекомендації».
На кожному році навчання програма містить теоретичний та практичний розділи, до яких належить навчальний матеріал, розподілений за модулями. Теми теоретичного і практичного розділів містять інваріантний та варіативний компоненти.
Інваріантний та варіативний компоненти теоретичного розділу навчальної програми предмету «Фізична культура» для спеціальних медичних груп у професійно-технічних навчальних закладах має прикладне, загальнорозвиваюче та профілактичне значення. Теми теоретичного розділу вивчаються в повному обсязі всіма учнями, які за станом здоров'я віднесені до СМГ.
До теоретичного розділу входять знання, які необхідні учню для:
         мотивації використання засобів фізичної культури з метою самооздоровлення та рекреації;
виховання ціннісного ставлення до свого здоров'я;
формування моральних основ здорового, фізично активного способу життя;
вироблення активного ставлення до подолання відхилень у стані здоров'я;
виховання потреби у здоровому, фізично активному способі життя;
формування стійкої звички до систематичних занять фізичними вправами і загартовування;
самостійного використання засобів фізичного виховання з метою оздоровлення та рекреації, з урахуванням відхилень, протипоказань і показань нозологічних груп, клініко-функціональних характеристик захворювань учнів СМГ, рекомендованого рухового режиму, рівня фізичної працездатності, віку і статі;
самоконтролю над самостійними заняттями фізичними вправами з метою оздоровлення та рекреації;
поліпшення суб'єктивного стану учнів, сприяння підвищенню їх впевненості у своїх силах.
Практичний розділ Інваріантного компоненту є обов’язковим до виконання всіма учнями, які віднесені за станом здоров’я до СМГ та вміщує фізичні вправи і засоби практичної діяльності, що дають освітній та оздоровчий ефекти і не протипоказані учням різних нозологій (стройові вправи, перешикування, ходьба, оздоровчий біг, певні загальнорозвиваючі вправи без предметів, з предметами, що виконуються в аеробному режимі індивідуально і в парах, вправи для постави, дихання, окремі елементи спортивних та рухливих ігор, різні способи пересування на лижах, плавання та ін.).
Варіативний компонент практичного розділу є вибірковим. Оздоровчі засоби варіативного компонента підбирає викладач фізичної культури і включає в планування навчального процесу. Підставою для вибору є обмеження і протипоказання нозологічних груп, індивідуальні клініко-функціональні характеристики захворювань учнів СМГ, рекомендований для них індивідуальний руховий режим, рівень їх фізичної працездатності, вік і стать.
При необхідності навчальний матеріал може доповнюватись викладачем фізичної культури методичними рекомендаціями та комплексами фізичних вправ рекомендованими при конкретних відхиленнях у стані здоров'я.
Структура і зміст навчальної програми.
Навчальний матеріал програми розподілений по розділах: основи теоретико-методичних знань, легка атлетика, спортивні та рухливі ігри, гімнастика (оздоровча і корегуюча), лижна підготовка, плавання, туризм та ППФП.
Розділ «основи теоретико-методичних знань» містить перелік теоретичних тем для вивчення у відповідності з основними напрямками розвитку пізнавальної діяльності учнів.
Розділ «Легка атлетика» містить дозовану ходьбу і біг, вправи з метання правою і лівою рукою в ціль. Ходьба і дозований біг є найбільш оптимальними засобами для розвитку і вдосконалення серцево-судинної і дихальної систем, підвищення функціональних можливостей організму, розвитку витривалості. Вправи в метанні розвивають швидкісно-силові якості верхніх кінцівок, координацію рухів, спритність, позитивно впливають на органи зору. Обмежуються вправи на розвиток швидкісних якостей, загальної та спеціальної витривалості за рахунок зменшення дистанції та швидкості в ходьбі і бігу. Виключені стрибки з розбігу в довжину і у висоту оскільки мають протипоказання при порушеннях постави, захворюваннях серцево-судинної системи та органів зору.
Розділ «Гімнастика» містить стройові, загальнорозвиваючі вправи; елементи акробатики і танцювальні рухи; вправи з лазіння і перелазіння. Завдяки можливості досить точного регулювання навантаження, на організм, гімнастичні вправи мають корегуюче і лікувальне значення. Обмежені вправи в рівновазі, висах та упорах. Виключені: опорні стрибки, стійки на голові і руках, перекиди вперед і назад, так як вони протипоказані при дефектах постави, захворюваннях серцево-судинної системи та органів зору.
Розділ «Оздоровча і корегуюча гімнастика», орієнтований на зміцнення здоров'я учнів. Даний розділ включає:
вправи для формування правильної постави: загальні, які надають загально - зміцнювальний вплив, і спеціальні, спрямовані на вироблення м'язово-суглобового відчуття правильної постави (біля стіни, на гімнастичній стінці, в русі, в положенні лежачи на спині і на животі, з гімнастичною палицею та ін.);
вправи для підвищення функціональних можливостей органів дихання, які позитивно впливають на всі функціональні системи організму (з вимовою голосних і приголосних звуків, звукосполучень на видиху; співвідношення вдиху і видиху 1:1, 1:2; грудної, черевної, змішаний тип дихання; правильне дихання; дихання при різних рухах);
вправи для органів зору, спрямовані на тренування м'язів ока, зняття втоми очей, загальну фізичну підготовку (спеціальні вправи для очей; загально-розвиваючі вправи з рухами очей; вправи для м'язів шиї, спини, черевного преса, тулуба; вправи з м'ячами);
вправи для підвищення функціональних можливостей серцево-судинної системи (всі види ходьби; дозований біг; загально-розвиваючі вправи в положенні лежачи, сидячи і стоячи в спокійному темпі без затримки дихання).
Розділ «Лижна підготовка» передбачає вивчення техніки лижних ходів, техніки підйомів та спусків зі схилів, проходження дистанції по слабопересіченій місцевості в спокійному темпі. Заняття лижною підготовкою є одним з кращих засобів оздоровлення, зміцнення і загартовування організму учнів. Пересування на лижах розвиває усю м'язову систему, органи дихання і кровообігу, підсилює обмін речовин в організмі. Заняття лижною підготовкою розвивають силу, спритність, витривалість, окомір.
Розділи «Рухливі ігри» і «Спортивні ігри» містять перелік рекомендованих рухливих і спортивних ігор, перелік вправ для оволодіння технікою і тактикою гри у волейбол та баскетбол та інші. Розвивають спритність, швидкість реакції, здатність пристосовуватися до мінливих умов, підвищують емоційний рівень.
Розділ «Плавання» містить перелік вправ для вивчення техніки різних способів плавання. Плавання є оптимальним засобом фізичного виховання при різних функціональних відхиленнях і захворюваннях та має важливе прикладне значення.
Розділ «Туризм» - набуття необхідних туристичних навичок: подолання природних перешкод; надання першої медичної допомоги при травматизмі; тренувальне збирання рюкзака; читання топографічної мапи; вибір місця розташування табору: встановлення наметного містечка; розпалювання вогнища та приготування їжі; тренувальні походи; туристичні маршрути вихідного дня.
Розділ «ППФП» передбачає психофізичну готовність учнів до професійної діяльності та містить перелік вправ для підготовки кваліфікованих спеціалістів (використовуються вправи, які з урахуванням захворюваності не протипоказані для виконання).
Програмний матеріал спрямований на вирішення оздоровчих завдань, розвиток фізичних якостей, формування рухових умінь і навичок, освоєння учнями теоретичних знань.
Програма передбачає збільшення рухової активності і забезпечує фізичну підготовку, яка необхідна при переведенні учнів у підготовчу та основну медичні групи для подальшого фізичного вдосконалення.
Планування навчального процесу.
Для розподілу програмного матеріалу на навчальний рік складається річний план-графік, який визначає послідовність проходження матеріалу з розділів навчальної програми по місяцях і тижнях навчального року, з урахуванням сезонно-кліматичних умов.
Документація З планування та обліку в роботі спеціальної медичної групи:
1.Календарний план на семестр.
2.План- конспект уроку.  
3.Журнал (з обов’язковою вказівкою діагнозу захворювання ) обліку відвідувань та оцінювання навчальних досягнень учнів.
Зміст занять має бути пов'язаним з вмістом попереднього і наступного заняття.
Оздоровча, корегуюча гімнастика та рухливі ігри проводяться на кожному уроці протягом усього навчального року. Основи знань надаються під час проведення уроків.
При плануванні навчального матеріалу для безсніжних районів допускається замінювати розділ «Лижна підготовка» на поглиблене освоєння змісту інших розділів.
При наявності умов для занять плаванням, час виділяється в рівних пропорціях із інших розділів.
На заняттях спеціальної групи дотримуються загальноприйнятої структури уроку, проте в його організації і методиці проведення є одна особливість: урок складається не з трьох, а з чотирьох частин.
Вступна частина (3-4хв.) включає підрахунок частоти серцевих скорочень (ЧСС) і дихання, дихальні вправи.
Учнів у спеціальній групі краще шикувати не за зростом, а за функціональними можливостями: на правому фланзі І підгрупа - учні із захворюваннями серцево-судинної і дихальної систем, за нею ІІ - із захворюваннями внутрішніх органів і зниженим зором, далі ІІІ - учні із відставанням у фізичному розвиткові. Якщо в групі є учні з різними захворюваннями, їх треба шикувати в такому порядку: І підгрупа - найсильніші, за нею ІІ - середні, і нарешті, ІІІ - слабкі і щойно прибулі.
Підготовча частина (10-15хв.) включає загальнорозвиваючі вправи, які проводять спочатку в повільному, а потім в середньому темпі. Кожну вправу виконують 6-7 разів, згодом – повторення збільшуються.
Під час виконання загальнорозвиваючих вправ особливу увагу потрібно звертати на рівномірність і глибину дихання, не включати до комплексів вправи, що вимагають великих м’язових зусиль із затримкою дихання. Вправи слід виконувати в чергуванні із спеціальними дихальними вправами (в такому поєднанні: 1 (дихальна) х 2 (комплексні) перші два місяці, надалі 1 (дихальна) х 3 (комплексні) і 1 (дихальна) х 4 (комплексні), вправами для формування правильної постави та розслаблення м’язів.
Загальнорозвиваючі вправи добирають так, аби в роботі брали участь усі м’язові групи, але не одночасно, а в певній послідовності - за принципом "розсіяного" навантаження. Фізичне навантаження слід підвищувати поступово, причому спеціальні вправи мають сприяти рівномірності навантаження і багатоступінчастості фізіологічної кривої уроку.
Основна частина (20-25хв.). У цій частині уроку навчають одного з основних видів рухів, до неї включають рухливі ігри та елементи спортивної гри. В першій половині основної частини учні всі разом повторюють комплекс спеціальних вправ, вивчених на попередніх уроках, у другій -у підгрупах виконують завдання, заплановані на даний урок.
Навчальний матеріал в основній частині уроку розподіляють так, щоб фізіологічна крива і відповідної реакції учнів на фізичне навантаження мала найбільший підйом у другій її половині.
Заключна частина (до 5-7хв.) включає дихальні вправи і вправи на розслаблення, її завдання - зниження фізіологічного навантаження і приведення організму до відносно спокійного стану, підбиття підсумків уроку, пояснення і показ домашнього завдання.

Орієнтовна сітка розподілу годин навчального матеріалу

№ з/п
Розділ програми
години
1.
Теоретичні відомості
16
2.
Інваріантна складова
44
3.
Варіативна складова
42

Усього:
102

Примітка:
1.       Кількість годин інваріантної та вариативної складових може змінюватися за освоєнням навчального матеріалу учнями.
2.       Плавання, при дотриманні температурного режиму та лікарських рекомендацій, проводиться за рахунок годин іншого навчального матеріалу. Для училищ які мають необхідні умови для занять плаванням, такі заняття є обов'язковими. За відсутності умов години віддаються на інші теми.
3.       Сітка розподілу навчальних годин може змінюватися відповідно до умов матеріально-технічного забезпечення, лікарських рекомендацій, при дотриманні сприятливих реабілітаційних умов для учнів.
4.       Професійно-прикладна фізична підготовка обов'язкова на кожному уроці
5.  Практичне виконання методик корегування захворювання:
вправи профілактичної та оздоровчої спрямованості, дихальні та вправи для зняття психологічних і фізичних навантажень проводяться на кожному уроці.
6. Якщо учень пропустив більше 50% занять з поважної причини, він має право отримати «зараховано» при написанні реферату на певну тему, дати відповіді на групу контрольних запитань, які йому запропонує викладач.

Немає коментарів:

Дописати коментар