методична наробка


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО - ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ДНІПРоВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЗАЛІЗНИЧНИЙ ЛІЦЕЙ»               

Методичні рекомендації  для проведення
 Тижня фізичного виховання  в навчальному закладі

Підготував Біленко О.В.
     вища категорія, звання «викладач-методист»
   викладач  ДПЗЛ
Біленко О.В.


Дніпро 22.09.2019


Анотація

Автор – Біленко Олег Васильович, вища категорія, звання «викладач-методист»

Тема -   Методичні рекомендації з  проведення  тижня фізичного виховання    в Дніпровському професійному залізничному ліцеї    (З досвіду роботи )

 Зміст  .     Методична розробка  з досвіду роботи щодо проведення  тижня фізичного виховання в Дніпропетровському професійному залізничному ліцеї  . Розробка містить план провдення тижня   в 2019-2020 навчальому році, розробку заходів,  проведених з учнями, їх батьками та педагогами, анкети для учнів, сценарії свята, конкурсів, виховних заходів тощо.

                                                                                                                                              Зміст

1.       
Вступ
стор.4
2.       
Методичні підходи щодо  планування та  проведення «Тижня фізичного виховання» в ДПЗЛ
стор.6
3.       
План  організації і проведення «Тижня фізичного виховання»
стор. 9
4.       
План проведення «Тижня фізичного виховання» в ДПТНЗ «ДПЗЛ» в 2019-2020 н.р.
стор. 10
5.       
Пам’ятка викладачу
стор.11
6.       
Фото з проведення «Тижня фізичного виховання» в ДПЗЛ
стор.12
7.       
   Додаткова інформація
стор. 13
8.       
Додаток 1.
стор. 15
9.       
Додаток 2. Методичні розробки заходів.
стор. 17-51
10.  
«Усний журнал»
стор. 17
11.  
Вікторина
стор. 26
12.  
Гра «Мікрофон»
стор. 27
13.  
Виховна година. Тема «Гендерна рівність»
стор. 28
14.  
Виховна година. Тема «Конвенція ООН про права дитини»
стор. 30
15.  
Година спілкування . Тема «Торгівля людьми. Чи є це злочином проти людства?»
стор. 33
16.  
Науково-практична конференція «Моє право на працю»
стор. 39
17.  
Бліц-турнір « Ти і закон»
стор.46
18.  
Завдання конкурсу правознавців
стор. 48
19.  
Список літератури
стор. 52
                                                                                                                             ВСТУП
Багатьма українськими і російськими вченими, педагогами, фізіологами, медиками ( М. Амосовим, Г. Апанасенком, І. Варшавським, Е. Булич, Н. Денисенко, А. Маркоросян, І. Муравовим та іншими) було визначено унікальний вплив фізичної культури на здоров’я . Однак, очевидним є те, що більшість учнів не вірять у значущість засобів фізичного виховання. Фізкультурна активність не є для них основним компонентом життя.                                                                  Актуальність проблеми. Щоб почуватися добре довгі роки життя, бути сильним і витривалим, треба вести здоровий спосіб життя.  Сучасна національна школа України має формувати не тільки людину, яка б втілювала у собі високі громадянські почуття, національну свідомість, а насамперед особистість, яка свідомо ставиться до свого здоров'я, здорового способу життя та повною мірою володіє знаннями поведінки, безпечними для її здоров'я.                                                                                                                         Практична значущість. Проблема превентивного виховання учнів хвилює всіх. Збереження здоров’я молодого покоління належить до глобальних проблем людства. Ця проблема стосується й освітянської сфери. Перед нами постає проблема виховання свідомого ставлення учнів до свого здоров’я як найвищої соціальної цінності, яка дасть їм змогу успішно виконувати будь-які життєві та соціальні ролі.
Фізичне виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів є складовою частиною навчально-виховного процесу, яка спрямована на всебічний розвиток фізичних і духовних сил майбутніх молодих робітників, їх підготовку до трудової діяльності і захисту Вітчизни. Фізичне виховання в професійно-технічних навчальних закладах повинно мати професійно-прикладну спрямованість - удосконалювати фізичні, вольові та інші якості, які необхідні для успішного освоєння обраної професії.
Професійно-прикладна фізична підготовка (ППФП) - це один з обов'язкових розділів програми фізичного виховання. Мета ППФП - розвиток у учнів фізичних якостей, особливо важливих для обраної професії; формування і вдосконалення допоміжно-прикладних рухових навичок; підвищення стійкості організму до зовнішніх впливів; виховання специфічних фізичних, вольових та інших якостей. ППФП здійснюється шляхом включення спеціальних вправ у систему взаємопов'язаних між собою різних організаційних форм фізичного виховання.
Мета реалізовується комплексом навчальних, оздоровчих і виховних завдань:
розвиток фізичних якостей і здібностей, вдосконалення функціональних можливостей організму, зміцнення здоров'я людини;
формування стійких мотивацій і потреб обережного ставлення до власного здоров'я на заняттях фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;
оволодіння технологіями сучасних оздоровчих систем фізичного виховання, збагачення індивідуального досвіду занять спеціально-прикладними фізичними вправами і базовими видами спорту;
-оволодіння системою професійно і життєво важливих практичних умінь і навичок, які забезпечують збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров'я;
- оволодіння знаннями про фізичну культуру і спорт, її роль та значення у сучасному розвитку освіти, формуванні здорового способу життя;
- виховання позитивних якостей особистості, додержання норм колективної взаємодії та співпраці в навчальній та змагальній діяльності.
Професійно-технічна освіта - система підготовки кваліфікованих робочих кадрів для галузей народного господарства у професійно-технічних закладах освіти зі здобуттям повної середньої освіти (СПТУ, ВПТЗ, професійні ліцеї), передбачає здобуття громадянами професій відповідно до їх здібностей, інтересів, де важливою складовою в формуванні професійних рухових вмінь та навичок має фізичне виховання.
Професійна працездатність - це здатність даного працівника до роботи за своєю професією (фахом) і кваліфікацією чи за іншою адекватною професією (фахом). Продуктивність праці залежить від багатьох факторів, серед яких: наявність професійних рухових навичок, задовільний стан здоров’я і високий рівень фізичної працездатності, які гарантують високу працездатність протягом робочої зміни, психологічне задоволення від роботи, вміння працівниці зняти втому в циклі виробничого процесу, під час перерв та наприкінці роботи. У якості однієї з ефективних форм організації й інтенсифікації занять по ППФП практикують змагання в професійно-прикладних вправах. Змагальні форми занять найбільше широко представлені, природно, у випадку заглибленої спеціалізації в обраному професійно-прикладному виді спорту.
Машиніст – одна з ведучих професій серед робітників залізничного профілю. При виконанні роботи машиніст повинен знаходитесь стоячи від 20 до 40 %  робочого часу. Виконувати нахили тулуба до 50 – 100 разів за зміну. Має місце локальне навантаження на м’язи рук і пальців до 900 операцій за зміну. Регіональна  силове навантаження на верхній плечовий пояс складає 1800 кг за зміну. В зв’язку з цим великий інтерес викликає питання розвитку важливих фізичних якостей у учнів вивчаючих професії залізничного профілю. З метою адаптації учнів до практично – трудової діяльності з характерним статичним компонентом, регіональної силової напруги на м’язи плечового пояса в склад фізичних  навантажень слід включати ізометричні і ізотонічні вправи з акцентом  на сполуку поступаючих  та долаючих характерів роботи м’язів , а також вправи які виконуються стаціонарно ( по типу колового тренування)

    
ПЛАНУВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ „Тижня фізичного виховання”.
  План  складається адміністрацією навчального закладу спільно з керівником фізичного виховання  .
 Для розробки плану проведення „Тижня фізичного виховання” необхідно визначити:
-         коло учасників-виконавців, які реалізують практичні заходи.
- коло осіб, на яких орієнтовані заходи;
- форми роботи
 При плануванні заходів слід урізноманітнювати форми заходів та їх тематику. Наприклад : Вікторини, уроки, конкурси, спортивні змагання, спортивні свята, випуск стіннівок, виставки кращих рефератів, направляти статті до районної газети тощо. В додатку приведені приклади таких заходів .
Передбачається, що в рамках тижня будуть організовані Уроки ,конкурси, акції та інші заходи.
Бажано провести тиждень прав з урахуванням роботи з учнями, роботи з батьками та роботи з педагогами. Для кожної категорії пропонується наступна тематика

Робота з учнями
     1. Участь у спортивно-масових заходах.
     2. Участь у спортивних гуртках, секціях.
    
3. Проведення уроків фізичної культури.
    
4. Особиста гігієна (чистота, охайність).                                                                                              Виховні години : «"Здоров'я та його ознаки", "Складові здоров'я", "Що впливає на здоров'я", "Розпорядок дня";
• проведення індивідуальних бесід з особистої гігієни;
• проведення зустрічей з цікавими людьми: спортсменами, тренерами, лікарями.
·                  знання і дотримання норм здорового способу життя;
·                  знання основ організації і методики найбільш ефективних видів і форм раціональної рухової діяльності й уміння застосовувати їх на практиці у своїй фізичній активності;
·                  знання основ методики оздоровлення і фізичного удосконалення традиційними і нетрадиційними засобами і методами фізичної культури;
·                  знання основ професійно-прикладної фізичної підготовки й уміння застосовувати їх на практиці;
·                  систематичне фізичне тренування з оздоровчою або спортивною спрямованістю;
·                  виконання відомчих нормативів професійно-прикладної, психофізіологічної підготовленості.   
Для досягнення учнями мети фізичного виховання передбачається комплексне вирішення таких задач:
·                   удосконалення і самовиховання, потреба у регулярних заняттях фізичними вправами і спортом;
·                  зміцнення здоров’я, сприяння правильному формуванню і всебічному розвитку організму, профілактика захворювань, працездатність протягом всього періоду навчання;
·                  здатність до виконання вимог програми

Значна увага приділяється набуттю елементарних знань з фізичної культури, гігієни, основ здоров’я та здорового способу життя; формуванню навичок самостійних занять фізичними вправами, розвитку фізичних якостей, корекції постави, профілактики травматизму; вихованню бережливого ставлення до свого здоров’я і здоров’я оточуючих як найвищої соціальної цінності особистості; розвитку кондиційних якостей (сили, швидкості, витривалості, гнучкості) та координаційних здібностей ( швидкості перешикувань, узгодження рухових дій, здатності до довільного розслаблення м’язів, вестибулярної стійкості).

Робота з педагогами
1.          Педрада  «Комплексний підхід до фізичного виховання виховання особистості в колективі і через колектив»
2.                                 Робота творчих груп з проблеми «важкого» підлітка
3.                                 Науково-методичні заняття з викладачами : «Індивідуальне керівництво пізнавальною діяльністю педагогічно запущених учнів.
4.                                 Складання комплексних програм з вивчення особистості учня.
Орієнтовний   план проведення «Тижня фізичного виховання»

Назва заходу     Термін виконання       Відповідальний за виконання
1.Розробити «Положення про проведення спортивного свята…»                
2.Розробити сценарій свята         
3.Розробити інструкцію з техніки безпеки               
4.Розробити критерії оцінювання                   
5.Видати наказ керівника навчального закладу про проведення                
6.Визначити склад оргкомітету та журі                   
7.Розробити сценарій урочистого відкриття (закриття), схему місця проведення змагань, знаходження відповідних служб і місць для глядачів            
8.Підготувати інформаційні матеріали (оголошення, запрошення, стенди, рекламні афіші, банери, гасла тощо)                
9.Організувати бесіди з учнями  та батьками  з питань проведення свята           
10.Організувати інформування про спортивне свято   засобами зв’язку (радіопередачі, інформацію на  веб-сайті та ін.)        
11.Забезпечити консультації команд і їх представників з організаційних питань проведення свята           
12.Програму спортивного свята розмістити на сайті та інформаційному стенді ЗНЗ        
13.Оформити заявку на учасників і отримати допуск до змагань у  лікаря          
14.Організувати медичне забезпечення учасників свята          
15.Провести репетиції спортивного свята               
16.Забезпечити музичний супровід свята                
17.Забезпечити свято інформаційно-комунікаційними засобами (проектор, дошка Smart)            
18.Визначити ведучих свята                 
19.Перевірити відповідність місць проведення заходу санітарно-гігієнічним нормам та вимогам техніки безпеки         
20.Провести з учнями й учителями інструктаж з техніки безпеки              
21.Скласти перелік необхідного спортивного інвентарю та обладнання й підготувати його до проведення                  
22.Провести семінари-інструктажі суддів та осіб, які обслуговуватимуть учасників  спортивного свята          
23.Підготувати бланки документації (заявки, протоколи, зведені відомості)                 
24.Підготувати рекреації (спортзал, спортивний майданчик) святково оформити їх гаслами, плакатами, прапорами                
25.Забезпечити фото- відео зйомку проведення свята               
26.Підготувати грамоти, дипломи, подарунки тощо                 
27.Провести урочисте закриття з нагородженням переможців          
28.Висвітлити підсумки проведення свята на сайті НЗ             

        Положення, сценарій та наказ про проведення свята обов’язково затверджується директором і на педагогічній нараді  доводяться до відома педагогічного колективу навчального закладу. Примірники розміщуються в учительський кімнаті,  методичному кабінеті та на  дошці оголошень.
         На загальних класних зборах (класні керівники) або через інші засоби  інформації учнів ознайомлюють із термінами та умовами проведення змагань. Обов’язки розподіляють  між групами щодо підготовки до свята. Підготовка «Положення про проведення свята»

         У положенні про проведення свята визначається:
- мета
- завдання
- програма (послідовність проведення)
- умови проведення:
- місце, дата, час проведення (дата проведення свята має відповідати календарному плану спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів навчального закладу)
- керівництво (хто організовує та проводить)
- категорія учасників (вік, клас)
- склад команд (кількість учасників у команді)
- сценарій (опис вправ, послідовність, назви ігор, естафет)
  - визначення переможців (за загальним часом, кількістю балів)
  - обовякове забезпечення медичним працівником (відсутність медичного працівника не дає право на проведення свята чи змагань)
  - інструкція дотримання правил техніки безпеки щодо проведення

         За змістом програми спортивних свят можуть бути різними, але при їх складанні дотримуються єдиної структури проведення: урочисте відкриття, показові виступи, спортивні, розважальні заходи (конкурси, естафети, рухливі ігри тощо), урочисте закриття з визначенням і нагородженням переможців.
         Програма передбачає естафети, ігри, конкурси, зміст яких залежать від рівня підготовленості учнів (фізичної, технічної, психологічної тощо) можливостей та традицій навчального закладу, але обов’язковою вимогою до їх  добору є:
- урахування медичної групи
- урахування вікових особливостей учасників
- природовідповідність учнів (відповідність фізичному розвитку)
- урахування складності виконання
- посильність виконання всіма учасниками
- забезпечення оптимального фізичного навантаження
- забезпечення безпечного проведення під час виконання видів програми.

Залік результатів здійснюється відповідно до положення:
·        командний
·        особистісно-командний
·        особистий
        
         Залучення учнів до підготовки оздоровчо-спортивного свята сприятиме підвищенню мотивації дітей до занять фізичною культурою і спортом. Разом з тим  формуються навички до збільшення рухової активності, здорового способу життя, самостійних занять фізичними вправами, суддівські та інструкторські навички. Усі підготовчі роботи, в свою чергу, можна теж організувати як своєрідні змагання.
         Підготовку відповідної документації можна доручити учням (під керівництвом учителів фізичної культури). Їм заздалегідь пояснюють їх завдання, видають примірники оригіналів (заявок, протоколів, зведених відомостей тощо) та визначають термін їх підготовки.
         Якщо проведення свята (змагання) планується одночасно на декількох майданчиках (спортивної зали), то для забезпечення оперативною інформацією доцільно вести коментар про перебіг заходу.
         Важливим виховним моментом є участь батьків у підготовці та проведенні фізкультурно-оздоровчих заходів. Вони можуть стати безпосередніми учасниками (якщо це передбачено положенням) або допомогти класним керівникам у організації учнівського команд.
 Саме участь батьків у подібних заходах сприятиме залученню сім’ї  до рухової активності, здорового способу життя. Це дасть їм змогу провести своєрідний моніторинг рівня фізичної підготовленості та розвитку своєї дитини в порівнянні з іншими учнями.
       Нагородження має важливе виховне значення. Тому, крім нагородження переможців, бажано передбачити заохочувальні призи для тих, хто брав у заході найактивнішу участь. Це можуть бути не тільки традиційні дипломи, грамоти, але й оригінальні призи.
 День перший.
 Оголошення про початок тижня.                                                                                Святкова лінійка                                                                                                                  Проведення  олімпійського уроку
День другий.
Конкурс учнів що навчаються за професіею  Машиніст електровоза та  Машиніст тепловоза  .                                                                                       Змагання з гирьового спорту. Сприяють розвитку силової витривалості верхнього плечового пояса.                                                                       : Змагання з бігу на 100 метрів. Для розвитку швидкісно-силових якостей Естафета: передача м’яча над головою та передача м’яча проміж ніг.
 Для розвитку гнучкості( вправи з широкою амплітудою рухів руками й ногами; махові рухи; активні та пасивні нахили; вправи на розтягування)
День третій. · Конкурс учнів що навчаються за професіею    Провідник пасажирського вагона.   Касир квитковий  .Контролер – касир.            Естафети: для розвитку координації рухів; біг приставним, перехресним кроком; спиною вперед; сполучення різноманітних поворотів та стрибків; біг із зміною напрямку .                                                              Свято конкурс « Міс аеробіка» Мета: Сприяти розвитку почуття ритму, музичного слуху, пам'яті, уваги, уміння погоджувати рухи з музикою. Формувати навички виразності, пластичності, граціозності і витонченості рухів. Розвивати координацію рухів.
змагання з настільного тенісу.Сприяють розвитку витривалості, спритності. .                                                                                                                   
День четвертий.  Конкурс учнів що навчаються за професіею    Електромонтер контактної мережі  . Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування .  Оглядач-ремонтник вагонів.               Змагання з штовхання ядра  - для розвитку швидкісно-силових якостей.  Естафета : ведення футбольного та баскетбольного м’яча на максимальній швидкості для розвитку спритності.
 Турнір з міні-футболу. Ігровий метод передбачає виконання рухових дій в умовах гри, у межах характерних для неї правил, арсеналу техніко-тактичних прийомів і ситуацій. Використання ігрового методу забезпечує високу емоційність занять і зв'язане з вирішенням завдань у ситуаціях, що постійно змінюються і вимагають високого рівня прояву силових і швидкісних якостей, витривалості, гнучкості, координації, технічних, тактичних і психічних можливостей. Ці особливості ігрової діяльності вимагають від спортсменів ініціативи, сміливості, вміння керувати своїми емоціями, прояву високих координаційних здібностей, швидкості реагування і мислення, застосування оригінальних і несподіваних для суперників технічних і тактичних рішень. Все це обумовлює ефективність ігрового методу при вирішенні завдань, що стосуються різних сторін підготовки спортсмена. Однак ефективність ігрового методу не обмежується вирішенням завдань, зв'язаних із підвищенням рівня підготовленості спортсменів. Не менш важлива його роль і як засобу активного відпочинку, переключення тих, хто займається, на інший вид рухової активності з метою прискорення і підвищення ефективності адаптаційних і відновних процесів, підтримання досягнутого рівня підготовленості.
День п'ятий.
Підведення підсумків тижня - свято ( фестиваль). Спортивне свято підсумовує «Тиждень фізичної культури і спорту.»
1.     Проведення конкурсу «Нумо, хлопці!»
2.     Спортивна вікторина «Запитання-відповідь»
3.     Номери художньої самодіяльності кращих виконавців від кожної групи.
4.           Показові виступи спортсменів.

          

Передбачені планом заходи повинні здійснюватись у назначений термін та згідно з визначеною тематикою. Перенесення  строків  припускається у виключних випадках. На це повинна бути згода організаторів, виконавців та інших учасників правоосвітнього процессу
Для проведення передбачених заходів запрошуються найбільш досвідчені фахівці, спеціалісти, практики- створюю позитивний клімат на уроках;
- дбаю про психологічну підготовку учнів та залучаю всіх їх до роботи на уроці;
- запроваджую усне підбадьорювання учнів;
- чітко визначаю завдання для виконання кожної вправи;

Поточний контроль за ходом виконання запланованих заходів, збирання поточної інформації про результати роботи з та звіту до НМЦ ПТО в Дніпропетровській області проводить керівник фізичного виховання  спільно з методистом.
Звітність.
Після проведення Тижня фізичного виховання  керівники навчальних закладів подають звіти до НМЦ ПТО в Дніпропетровській області  та управління освіти районної державної адміністрації .
Висновок
Слід зазначити, що в рамках проведення тижня фізичного виховання утілення принципу єдності загальної і професійно-прикладної фізичної підготовки припускає разом з тим визначене профілювання загальної фізичної підготовки стосовно до особливостей професії як у період оволодіння нею, так і в роки наступної професійно-трудової діяльності. У залежності від її специфіки в цьому зв'язку доцільно:
— підсилювати ті з компонентів загальної фізичної підготовки, що більш інших сприяють розвитку професійно важливих фізичних і зв'язаних з ними здібностей (по механізму позитивного переносу тренованості), відповідно перерозподіляючи час і зусилля.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Сценарій конкурсу «Нумо хлопці»                                                           Ведучий 1: 

   Ой, зібрались козаченьки, раділи й посміхались,
 
У своєму дружнім колі силою вихвалялись.
 

Ведучий 2:

Козаченьки, вам радіє навіть в небі сонце!
В чому ж ваша сила - сильна?
Розкажіть нам, хлопці .

Учасник 1:

Я козак, ім'я -Богдан,
Вистачить у мене сил.
Не дивіться, що маленький,
Наче феєрверк, спритненький,
Як козак Сірко Іван,
Я верчусь мов сам шайтан.

(демонструє акробатичні вправи)

Учасник 2:

Я – козак Ростік , вітаю!
Силу богатирську маю!
Зможу чесно подолати
Ворогів Украйни-мати.
Як Петро, як Сагайдачний,
Я Вкраїні буду сином вдячним.
Перемогу на полі здобуду,
Футболістом добрим буду.

(демонструє вдале володіння футбольним м'ячем)

Учасник 3:

Бравий козак, моє ім'я Олесь ,
Воїн я розумових баталій,
Я демонструю силу на шаховому полі,
За це вклонюсь низенько
Батькам та власній долі !!!
Як Іван Мазепа розум гострий маю,
А ще добре танцюю, нажаль не співаю.

(демонструє елементи українського танцю)

Учасник 4:

Моє ім`я -Руслан, я теж козак,
Володію силою слова! Так!
Бо слово піднімає військо в бій!
Лікує слово, кличе нас до дій!
Ось Гетьман Хмельницький,
Герой наш сміливий,
Людей піднімав і словом, і ділом!
А ще слово може розвеселити!
Ви згодні ? Тоді я почну говорити!
(Розказує жартівливу байку про козаків)
Учасник 5:

Я- Влад, козак нівроку, задніх не пасу.
І своїй країні рідній користь принесу!
Як козак Іван Виговський, - писар я чудовий,
Володію дуже добре мовой калиновой!
Лист я можу написати в будь-який момент!
Хоч турецькому султану та хоч президенту.
Не політик, як Виговський, але трохи хитрий
І гнучкий. Та, слава Богу, варить ще макітра.

( читає власні вірші)

Учасник 6:

Сашко я, парубок моторний,
І хлопець - хоч куди, козак!
У баскетболі я проворний,
Стучу м'ячем так, і сяк.
І як герой наш Дорошенко,
Я б теж усім би побажав,
Робити свою справу добре,
Якщо ти вже її обрав!!!

(демонструє майстерне володіння баскетбольним м'ячем)
Входять дівчата:Дівчина 1:

А якщо б в Січ Запорізьку і дівчат взяли,
Ми, доньки козацького народу, всім би довели: Не лише гарматами ми Європу брали,
Було так спокін віків: світ красою підкоряли!
Дівчина 2:
А ще велика сила -
Пісня наша щира!
В ній про матір, про Вкраїну
Та про Божу віру.

(співають народну українську пісню)

Ведучі 1 і 2 разом:

Так у чому ж ваша сила, браття-козаченьки?

Всі учасники разом:

Сила наша у любові до Вкраїни-неньки!

Ведучій 1

Увага! Починаються змагання козаків у силі, спритності та швидкості!!!
Козак - слабкому захисник!
Цінувати силу звик!!!
Учасники гурту залишаються допомагати в проведенні спортивної частини свята.

Звучить "Козацький марш".
Сценарій свята «Міс аеробіка».

Мета: Сприяти розвитку почуття ритму, музичного слуху, пам'яті, уваги, уміння погоджувати рухи з музикою. Формувати навички виразності, пластичності, граціозності і витонченості рухів. Розвивати координацію рухів.
Обладнання.
1. Коробочка для відгуків «Приз глядацьких симпатій».
2. Обручі 12 штук - маленьких, 3 - великих.
3. Скакалки.
4. Призи / стрічки, м'які іграшки, корона /
5. Костюми для танцю «Салют».
6. Мати - 2 шт.
7. Дзвоник.
8. Кульки.
9. Папірці з написом «Глядацькі симпатії».
Хід свята.
Ведучий перший хлопчик: - Добрий день хлопчики і дівчатка.
Ведучий другий хлопчик: - Добрий день класні керівники та глядачі.
Ведучий: / вихователь / - Починаємо конкурс «Міс аеробіка».
Перший ведучий Аеробіка - життя
                                    Аеробіка - праця
                                    Де ритмічні танці
                                    Нас запалом тягнуть
Другий ведучий Де рухи легкі
                                   Руки як метелики
                                   А стрибки високі
                                   І в очах вуглинки.
/ Виступ ритмічної композиції дівчаток  /.
Ведучий: / вихователь / Запрошуємо учасників свята.
/ Дівчинки під музику виходять по одному за лаштунків в зал і стають в обручі, що лежать в шаховому порядку. Роблять гімнастичні вправи. Музика затихає і ведучий представляє учасниць /.
Ведучий: Ось ми і познайомилися з нашими учасницями.
                    А тепер саме час представити журі.
(Ведучий представляє журі)
Слово надається журі.
Ведучий: Конкурс «Міс аеробіка» вважаю відкритим.
Але спочатку, ми роздамо вам, шановні глядачі, листочки, на яких ви поставите номер тієї учасниці, яка найбільш сподобалася вам. Ця учасниця завоює титул «Міс глядацьких симпатій»
Ведучий 1-й хлопчик Для занять, як відомо
                                           Обруч нам необхідний
                                           І красиво і корисно
                                           Вправи робити з ним.
/ Дівчинки виходять і виконують вправу з обручем /.
Ведучий: Хто сказав - частушки, ніби,
                                           В наші дні вже не в моді
                                          Та й справа хіба в моді,
                                          Якщо люблять їх в народі.
1. Дорогі наші гості _______________
Ведучий другий. Дзвени і Лийся музика
                                               До сонечка лети
                                               Адже краще аеробіки
                                               Нам в світі не знайти.
Ведучий: Гімнастичний етюд.
Ведучий: Поки журі радиться, ми хлопці з вами пограємо.
Гра для вболівальників «Слово три».
Розкажу я вам розповідь
У півтора десятка фраз
Лише скажу я слово «ТРИ»
Приз негайно бери.
------------
Ведучий другий. Загадаю вам загадку.
                                               Коли квітня бере свій
                                               А струмочки біжать брязкаючи
                                               Я стрибаю через неї
                                               А вона через мене.
Ведучий: Ви, напевно, зрозуміли.
Наступний конкур «Стрибки на скакалці».
/ Дівчата по двоє виходять і виконують стрибки на скакалці: 15 раз на двох ногах, 15 разів міняючи ноги, 15 разів на одній ніжці, 15 разів назад /.
Ведучий: Нам весело сьогодні на святі своєму
                                    І все в ритмічному танці ми каблучками б'ємо
Ведучий: Яскраві червоні щічки горя, діти скоріше танцювати всі хочуть
Танець ритмічний раптом зазвучав, радісно світлом наповнився зал.
Ведучий: Ритмічна композиція / дівчинки танцюють ритмічний танець /
Ведучий: Поки наше компетентне журі підводить підсумки,
Словесна гра «Закінчи пропозицію».
Я почну, а ви кінчайте, дружно хором відповідайте
Гра весела футбол, вже забили перший ..... гол.
Ось розбігся сильно хтось, і без м'яча влетів в ... ворота.
А Петя м'яч ногою хлоп і потрапив хлопчику в ... лоб.
Регоче весело хлопчисько, на лобі зростає велика ... шишка.
Але хлопцеві шишка ні по чому, знову біжить він за .... м'ячем
Ведучий: Але нам потрібно вибрати «Міс глядацьких симпатій»
/ У кожного з глядачів є листок папірці. На ній вони пишуть ім'я тієї учасниці, яка найбільш сподобалася їм /
Ведучий: Я ще раз хочу представити наших учасниць.
/ Дівчата по одній виходять на середину залу і стають півколом /
Слово журі. Нагородження.
Ведучий: всі місії чудові
                    Виконували все старанно
                    У конкурсі все було мило
                    Значить дружба перемогла
                    Свято ми вже кінчаємо
                    Що ж нам ще сказати?
                    Дозвольте на прощання
                    Всім здоров'я побажати.

Номінації: МІС АЕРОБІКА, МІС ГРАЦІЯ, МІС Витонченість,
                       МІС ГНУЧКІСТЬ, МІС Стрункість, Міс Чарівність,
                       МІС ПЛАСТИКА, МІС ЧАРІВНІСТЬ, Міс Елегантність,
                       МІС Кокетка, МІС ГАРМОНІЯ.

Бали.
5 балів - відмінний, якісне виступ.

4 бали - виступ хороше, але немає чіткості у виконанні.

3 бали - виступ з невеликими помилками.

2 бали - виступ з грубими помилками.

1 бал - погане виступ.
Спортивна вікторина « Запитання – відповідь»                                                                            Питання
1. Назвіть засоби загартовування?
2. Кому належать слова "У людині все повинне бути прекрасно..."
3. Назвіть способи стрибка у висоту.
4. Назвіть тільки жіночий гімнастичний снаряд.
5. Якому спортсменові небажано мати відкрите обличчя.
6. У яких видах спорту потрібна мішень?
7. Назвіть спортивні ігри.
8. Назвіть прізвище вченого, автора відомої теореми, переможця давніх Олімпійських ігор у кулачному бою.
9. Який спортсмен біг як очманілий?
10. Як називається вид легкої атлетики, що включає в себе кілька легкоатлетичних видів.
11. Яким спортсменам (як їх називають) ви побажаєте попутного вітру?
12. Як називають гравця у футбол, що мріє про безрозмірні ворота?
13. Скільки гравців у командах по баскетболу, волейболу, хокею із шайбою, гандболу?
14. Яке найвище спортивне звання?
15. Яке Російське місто брало участь у конкурсі міст для проведення чергових Олімпійських ігор?
16. Назвіть фігури в шахах.
17. Який спортсмен займається гачкокрутівством?
18. Якому спортсменові на змаганнях доводиться в'язати вузли?
19. Що таке скейтбординг?
20. У яких видах спорту (крім кінного) кінь може працювати в двох ставках?
21. Якого спортсмена можна назвати ковалем?
22 Назвіть способи плавання.
23. Назвіть способи стрибка в довжину.
24. Назвіть тільки чоловічі гімнастичні снаряди.
25. У якому виді легкої атлетики спортсмен переборює яму з водою?
26. Який результат може бути в грі?
27. Який спортсмен не може зробити з мухи слона?
28. На яких судах проводяться змагання з веслування на Олімпійських іграх?
29. У якому виді спорту судді вимовляє команду "Брэк!"?
30. У якому виді спорту важливий попутний вітер?
31. До яких видів спорту більше підходить прислів'я "Не підмажеш - не поїдеш!"?
32. Назвіть різновиди лиж.
33. Який спортивний снаряд вище І або ІІІ?
34. Як називається гра з м'ячем на воді?
35. Яка емблема була на Олімпійських іграх у Москві?
36. Що в туриста перебуває за душею?
37. Назвіть види боротьби.
38. Що таке серфінг?
39. Яким потрібно прийти до фінішу (крім першого), щоб звернути увагу глядачів на себе?
40. Від кого потрібно берегти захисників у грі?
41. Чому атлети Олімпійських ігор змагалися без одежі?
42. Яка олімпійська емблема та що вона означає?
43. Чому в баскетболі номер гравця починається з номера 4?
44. Як часто проводяться Олімпійські ігри?
45. Яка кількість граків у футбольній команді?
46. Без чого суддя не може вийти на поле?
47. У якій грі користуються найлегшим м'ячем?
48. Як називається стрій, у якому спортсмени стоять плече до плеча.
49. Як називається відстань між студентами які стоять у шерензі?
50. Невірно взятий старт.
51. Як називають воротаря?
52. Як називають бігуна на короткій дистанції?
53. Який інвентар необхідно для гри в бадмінтон?
54. Де проводилися перші Олімпійські ігри?
55. Що дають (вимовляють) спортсмени та судді на Олімпійських іграх?
56. Як називається біг по пересіченій місцевості?
57. Який удар застосовують гравці у волейболі?
58. Які можуть бути сучасні Олімпійські ігри?
59. У якому виді спорту найвищий старт?
60. Чим нагороджуються переможці сучасних Олімпійських ігор?
61. Як називається боротьба на руках?
62. Як називають суддю в боксі?
63. Як називають швидкісний спуск на керованих санях?
64. Як називають людину, яка лазе по скелях?
65. Вправи в гімнастиці, які виконують на опорному снаряді.
66. Яка довжина марафонської дистанції?
67. Скільки фігур грає в шахи з однієї сторони?
68. Що вимагає глядач у хокеї?
69. У якій грі користуються найважчим м'ячем?
70. Як називається стрій, у якому спортсмени стоять у потилицю один за одним?
71. Як називається відстань між стоящіми в колоні?
72. Як називається удар по воротам за порушення правил?
73. Як називають спортсмена, що піднімає штангу?
74. Як називають бігуна на середні дистанції?
75. Який інвентар необхідний для гри в лапту?
76. Де проводилися перші Олімпійські ігри в Росії?
77. Брали участь чи жінки в древніх Олімпійських іграх?
78. Як ще називається передача м'яча?
79. На що сходять спортсмени для нагородження?
80. Назвіть девіз Олімпійських ігор.
81. У якому виді спорту найнижчий старт?
82. Чим нагороджуються переможці давніх Олімпійських ігор?
83. За застосування, яких засобів дискваліфікуються спортсмени на змаганнях?
84. Як називають суддю у футболі?
85. Як називається хід у шахах, яким закінчується гра?
86. У якому виді спорту спортсмени наносять один одному уколи?
87. Що визначають по компасу?

Рекомендовані відповіді
1. Сонце, повітря й вода.
2. А.П.Чехов.
3. Перешагування, перекидний, перекат, хвиля, фосбери-флот.
4. Колода.
5. Боксерові.
6. Біатлон, стрілянина з лука гвинтівки і пістолета.
7. Футбол, баскетбол, волейбол, хокей з м'ячем і шайбою, гандбол (ручний м'яч).
8. Піфагор.
9. Пожежник.
10. Багатоборство.
11. Яхтсменам.
12. Нападаючий.
13. 5, 6, 6, 7.
14. Олімпійський чемпіон.
15. Санкт-Петербург.
16. Пішак, кінь, тура, ферзь, королева, слон, король.
17. Риболов.
18. Туристові.
19. Катання на роликовій дошці.
20. У шахах і гімнастиці.
21. Метальника молота.
22. Кроль, брас, дельфін (батерфляй).
23. Зігнувши ноги, прогнувшись, ножиці.
24. Поперечина, кільця, кінь.
25. Стиль-Чез (біг на 3000 м з перешкодами).
26. Перемога, поразка, нічия.
27. Шахіст.
28. На байдарках і каное.
29. Бокс.
30. У вітрильному.
31. Авто -, мото -, авто -, вело - і лижний спорт.
32. Гоночні, мисливські, слаломні, прижкові, водні, туристичні.
33. 1 гімнастична колода, 2 гімнастичні кільця та 3 перекладина.
34. Водне поло.
35. Ведмідь.
36. Рюкзак
37. Вольна, класична, самбо, карате, рукопашний бій, тєквандо.
38. Катання на дошці по хвилях.
39. Останнім.
40. Нападаючих.
41. Бачити себе та інших, порівнювати.
42. 5 переплетених кілець різного кольору: 5 континентів – Європа – блакитне, Азія – жовте, Африка – чорне, Австралія – зелене, Америка – червоне.
43. За персональне зауваження гравцеві суддя показує його номер, а тому що в суддівстві змагань є показ суддею одиниці, двійки й трійки, тому номера в гравців починаються із четвірки.
44. Через 4 роки.
45. 11:10 польових і 1 воротар.
46. Без свистка.
47. У настільному тенісі.
48. Шеренга.
49. Інтервал.
50. Фальстарт.
51. Голкіпер.
52. Спринтер.
53. Ракетка, волан.
54. У Греції.
55. Клятву.
56. Крос.
57. Нападаючий.
58. Літом та зимою.
59. У парашутному.
60. Медаллю й дипломом.
61. Армрестлинг.
62. Рефері.
63. Бобслей.
64. Скелелаз.
65. Стрибок.
66. 42 км 195 м.
67. 16.
68. Шайбу.
69. Баскетболі.
70. Колона.
71. Дистанція.
72. Пенальті.
73. Штангіст.
74. Стаєр.
75. Біта, м'яч.
76. У Москві.
77. Ні.
78. Пас.
79. П'єдестал.
80. Швидше, вище, сильніше.
81. У підводному.
82. Лавровим вінком.
83. За допінг.
84. Арбітр.
85. Мат.
86. У фехтуванні.
87. Азимут.              Свясткова лінійка 
                                                                ССвя
                                             естафета: передача м’яча над головой 
     естафета ведення баскетбольного м’яча      
Змагання з гирьового спорту                                           Свяггс
Свято « Міс аеробіка»
                        Показові виступи спортсменів ДПЗЛ.         
Змагання з настільного тенісу.

                    
Переможці змаганьНемає коментарів:

Дописати коментар